CIC Logo

Foclóir Staidéir Ghnó

By Bearnard Ó Dubhthaigh

Tagairt:   |  Alt: Foclóir

Foclóir é seo a chuimsíonn réimse fairsing téarmaí a bhaineann le gnéithe éagsúla den Eacnamaíocht agus den Tráchtáil, ar a n-áiritear Cuntasóireacht agus Eagrú Gnó, mar aon le cúrsaí rúnaíochta agus riaracháin i gcoitinne. Faightear ann, mar shampla, téarmaí a bhaineann le cúrsaí sóisialta, margaíochta, fógraíochta, baincéireachta agus dlí, móide téarmaí a bhaineann le geilleagar, le stair eacnamaíoch, trealamh oifige.

 

Praghas: €8.25