CIC Logo

Fuaim na Gaoithe Aniar

By Coiscéim, Paddy Mhéime Ó Súilleabháin

Tagairt: 6660012170197  

As traidisiún filíocht na muintire atá céad chnuasach Paddy Mhéime fuinte. Sa bhreis ar a bpréamh san is mó tír ina shaothraigh sé a chuid, agus tá rianta na mblianta san le braith ar mórán dánta anseo. 

Agus é ag moladh go mbronnfaí an duais do chnuasach ag Oireachtas Cheanada dúirt Brian Ó Baoill, moltóir: 

"Is maith liom go mór an cnuasach seo agus intinn agus sprid an fhile a scríobh na dánta. Ceapaim go n-aontódh an file le hEpicurus a dúirt: Nuair is ann dúinn, ní ann don bhás; nuair is ann don bhás, ní ann dúinne. Mar sin, déanann tuiscint cheart ar an mbás, básmhaireacht na beatha níos taitneamhaí, ní de bhrí go gcuireann sé seal ama éigríochta léi, ach go mbaineann sé an dúil sa neamhbhásmhaireacht asainn'. 

Tarraingíonn an file seo pictiúr bhreátha den nádúr, de radharcanna, de dhaoine agus léiríonn na mothúcháin, na mianta, agus gnéithe den ghaol idir daoine. Léiríonn an file, chomh maith, aiféala na beatha. Buaine an droichid, neamhbhuaine an duine. Tá fíric an bháis ina hábhar i gcuid de na dánta seo, neamhbhuaine na beatha, réaltacht na beatha, ach i slí thomhaiste, réalaíoch. Breathnaíonn sé go díreach isteach i súile na réaltachta. Agus tá áilleacht san insin." 

(tá an blúirín seo tógtha ó chúl an leabhair). 

Praghas: €7.50