CIC Logo

Gaeilge gan Stró! Lower Intemediate Level

By Éamonn Ó Dónaill

Tagairt: 9780956361417  

Cúrsa teanga ilmheán d'fhoghlaimeoirí fásta. Oiriúnach do dhaoine a bhfuil roinnt staidéar déanta acu ar an nGaeilge agus a thuigeann méid áirithe den teanga. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo muinín a thabhairt do dhaoine, scileanna teanga a mhúineadh dóibh a chuirfidh ar a gcumas cumarsáid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Tá an bhéím ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta ach tugtar deis don fhoghlaimeoir an teanga a scríobh agus a léamh freisin. Múintear an ghramadach i gcomhthéasc de réir mar a bhíonn sí ag teastáil.

Tá sé mar aidhm ag Gaeilge gan Stró - Lower Intermediate Level cabhrú leo siúd a thabharfaidh faoin gcúrsa: cur go mór le líofacht sa Ghaeilge; Gaeilge níos cruinne a labhairt; cur lena stór focal; cur lena scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta agus tuiscint a fháil ar ghnéithe éagsúla den ghramadach.

Praghas: €35.00