CIC Logo

In Ord is in Eagar

By Antain Mac Lochlainn, Cois Life

Tagairt: 9781901176995  

Leabhar tagartha agus leabhar saothair is ea In Ord agus in Eagar, ní hamháin don ábhar eagarthóra ach d’iriseoirí agus d’aistritheoirí a chaithfidh slacht a chur ar a gcuid scríbhinní Gaeilge féin. Tá nótaí agus gníomhaíochtaí cuimsitheacha ann faoi ghnéithe den chóipeagarthóireacht (m.sh. gramadach, caighdeán agus canúint, poncaíocht), faoi chúrsaí stíle (an téacs a dhéanamh soléite, slachtmhar) agus faoin bpróiseas cóipeagarthóireachta (m.sh. uirlisí leictreonacha, seicliostaí). Tá plé faoi leith ann ar na deacrachtaí a bhaineann le haistriúcháin Ghaeilge.

Praghas: €18.00