CIC Logo

Katfish agus Scéalta Eile

By Cló Iar-Chonnacht, Ógie Ó Céilleachair

Tagairt: 9781784441739  

Aoisghrúpa: 13 - 15 bliain d'aois. 

Cnuasach gearrscéalta a phléann téamaí shaol an lae inniu, idir shean agus nua: grá agus gruaim, fás agus dreo, titim agus éirí. Leabhar nua ó údar óg a bhain cáil amach lena chéad leabhar do dhéagóirí, Cúpla. Is cinnte go mbainfidh déagóirí an taitneamh céanna as an saothar seo. Buachaill siopa agus brionglóid aige éalú; súil siar ar Nollaig chrua gan trócaire; fear céile ag féachaint i ndiaidh a mhná fiú tar éis a bháis; bás tragóideach dearthár de dheasca faillí; agus beirt a bhfuil caidreamh acu le chéile ar an idirlíon amháin agus iad beirt ag iarraidh bob a bhualadh ar a chéile. 

Ógie Ó Céilleachair

Is as Gaeltacht na Rinne sna Déise d’Ógie Ó Céilleachair. Tar éis dó freastal ar an mbunscoil agus an mheánscoil sa Rinn, bhain sé amach céim onórach sna hEalaíona i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Chuaigh sé ar aghaidh chun Ard Dioplóma san Oideachas a dhéanamh in Ollscoil na hÉireann Gaillimh agus ina dhiaidh sin d’éirigh leis máistreacht a bhaint amach i dTeagasc Teangacha in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉG.

Caitheann Ógie a chuid ama idir an Rinn agus Luimneach. Múinteoir Gaeilge, staire & drámaíochta é i nGaelcholáiste Luimnigh, áit a scríobhann agus a léiríonn sé dráma leis an idirbhliain go bliaintiúil. Is é Katfish agus Scéalta Eile an tríú foilsiúchán aige. Tá téacsleabhar staire don Teastas Sóisearach, An Cúrsa Iomlán Staire, foilsithe aige. Sa bhliain 2011 d’fhoilsigh sé an t-úrscéal do dhéagóirí, Cúpla, le Cló Iar-Chonnacht. 

Praghas: €8.00