CIC Logo

Le Gean agus Scéalta Eile

By Mike P Ó Conaola

Tagairt: ISBN  

"10 gcinn de scéalta  gearra, blas na dírbheathaisnéise ar chuid díobh, fuinte as tréimhse sin na gcaogaidí agus na seascaidí sa tír seo roimh an athrú saoil tobann a tharla ina dhiaidh sin.

Saol eile ar fad a bhí ann an t-am sin ar ndóigh seachas an saol a chleacht aon duine atá faoi bhun an dá scór inniu. Is go fíorthobann a d’athraigh an saol in Éirinn le teacht an tsaoroideachais i lár na seascaidí agus na forbairtí nua a tháinig sa saol anseo le cósta.

Ach is mairg a thabharfadh dúshlán na cinniúna mar nach beag a cheap muid dhá mhí ó shin gur siocair bháis póg a thabhairt do mhamó."  

Sliocht as léirmheas le Máire Ní Fhinneadha ar Tuairisc.ie 

Ó chúl an leabhair 

Bhris ar m'fhoighne. Ní fhéadfainn é a sheasamh níos faide. Bhí an fhuil ag borradh i mo chuislí. rug mé ar shrian an chapaill amach as a dhá lámh. Sheas mé suas gcarr cosúil leis na fir eile. Ansin thugas laisc don chapall. Réab sí chun cinn. Ba bheag nár caitheadh siar amach as an gcarr mé leis iarracht. 'Nois bhí sí sna cosa in airde agus muid ag breith suas ar na carranna eile. Bhí deannach ag éirí ó rothaí an chairr. Bhreathnaigh mé síos ar mo Dheaide ach ní hé a bhí ann anois ach Judah Ben-Hur é féin. Bhí meangadh ar a bhéal. "Shíl mé nach mbainfeá an srian amach as lámha t'athar go brách," adeir sé. ...Le Gean

Praghas: €10.00