CIC Logo

Machnaimh Shoiscéalacha: Bliain B - Naomh Marcas

By Foilseacháin Ábhair Spioradálta

Tagairt: 9781906982096  

Sagart d'Ord an Spioraid Naoimh is ea an t-údar, Cothraí Gógan, mac le Liam Gógan, file agus foclóirí, agus Máire Nic Fhirbhisigh. Fuair sé a chuid scolaíochta i Scoil Cholm Cille, i gColáiste Naomh Muire agus i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, mar a ndearna sé tráchtas ar dhánta molta na seanfhilí. Is i Fribourg na hEilbhéise a rinne sé staidéar ar an Diagacht.

Chuaigh sé mar mhisinéir chun na Nigéire tar éis a oirnithe sa bhliain 1955. Chaith sé tréimhsí freisin sa Tansáin agus in OIleán Mhuiris agus ó 1972 go dtí 2011 is sa Chéinia a bhí sé. Saothar paróiste agus oiliúint sagart de chuid sn Spioraid Naoimh is mó a bhí ar siúl aige. I láthair na huaire tá cónaí air i mBaile Átha Cliath. 

Dála Gaeilgeoirí eile san Afraic, is furasta leis an údar teangacha dúchais a fhoghlaim.

Tá ábhar seanmóra sa leabhar seo do na Domhnaí uile i rith Bhliain Liotúirgeach B. Aistriúcháin is ea na machnaimh a rinne an t-údar féin ó theangacha éagsúla agus iad cóirithe don phobal in Éirinn. 

Praghas: €13.00