CIC Logo

Na Comharthaí

By Leabhar Breac, Darach Ó Scolaí

Tagairt: 9780898332865  

GEARRLIOSTA 'LEABHAR NA BLIANA 2015' LACÁISTE SPEISIALTA €15

Suite sna blianta 2008-09 in Éirinn, i bPáras agus sa Tuirc, is úrscéal ar théama na géillsineachta agus na saoirse intinne é Na Comharthaí, saothar a phléann lena dtarlaíonn nuair is í an tsaoirse a roghnaíonn duine dó féin an umhlaíocht lom, agus nuair is é an géilleadh sin a ardaíonn sa saol é.

Aonarán é Jó, coimhthíoch de chuid na haoise seo tugtha don fhéinscrúdú. Ina ghasúr scoile dó, mar fhreagra ar an gciapadh a fhulaingíonn sé óna chomhscoláirí, déanann Jó uirísliú iomlán air féin agus, tríd an umhlaíocht, tagann ar bhealach le smacht a fháil ar a chinniúint féin. Neartaithe ag an tuiscint sin, téann sé ag póirseáil i stair a chineáil. Dar leis féin, is avatár aircitíopach é, duine de phór na nGiollaí Rí ó thús aimsire anall, mar a bhí Círon oide Odysseus, Hephaestion compánach Alastair Mhóir, agus fiú Iósaf leasathair Íosa. Neartaithe ag an tuiscint sin, agus tiomnaithe dá dhualgas bunaidh, déanann sé a bhealach tríd an saol, ón ollscoil i nGaillimh go dtí a chéadsearc Nadín, agus óna chéad phost i mBaile Átha Cliath go dtí a thumadh i gcultas an Rí. Ach, trína lorgaireacht phearsanta sa ghéillsine agus sa chinniúint, tá cumhachtaí dorcha á scaoileadh aige, cumhachtaí a thiomáineann ar thuras miotasach é i dtromluí iar-nua-aoiseach.

"Saothar soifisticiúil é seo a thagann i dtír ar mhiotas na muintire chun scéal a dhéanamh orainn féin sa ré seo ... Téacs saibhir ardchumasach é Na Comharthaí arbh fhiú a léamh arís agus arís eile ... Má tá cinseal scríbhbneoireachta próis againn faoi láthair baineann Darach Ó Scolaí go láidir le piardaí comhaimseartha eile fearacht Phádraig Uí Shiadhail, Thomáis Mhic Shíomóin, agus Liam Mhic Cóil."
— Dónall Ó Braonáin, COMHAR

"Seod eile litríochta curtha ar fáil ag an bhfear ildánach seo.... Tá lón machnaimh sa léargas a thugann an t-úrscéal don léitheoir ar bhuncheisteanna fealsúnachta ar nós cad is saoirse ann, cad is umhlaíocht ann, cad is cinniúint ann."
— Meidhbhín Ní Úrdail, FEASTA

"Léigh mé Na Comharthaí d'aon alp amháin." — Aonghus Ó hAlmhain, SMAOINTE FÁNACHA AONGHUSA

Praghas: €18.00