CIC Logo

Na Lucha ag Rince

By Mícheál Ó Ruairc, Cló Iar-Chonnacht

Tagairt: 9781905560424  

Tá an táirge seo as cló faoi láthair. Déan teagmháil linn le tuilleadh eolais a fháil. ›

Is leabhar gearrscéalta do mhic léinn Ardteiste é seo. Tá an Crannchur Náisiúnta buaite ag Tomás Ó Sé, cúl tugtha aige dá sheansaol agus é i measc na mbodach mór. Ach nuair atá a shaibhreas caite aige, an mbeidh sé fágtha ar an trá fholamh? Nó céard faoi Phádraigín? Brú na hArdteiste, gan spás aici di féin agus obair an tí go léir á déanamh aici. Ní iontas ar bith di bheith in ísle brí. An bhfaighidh sí cothrom na féinne nó an rachaidh rudaí chun olcais? Agus an buachaill óg ... ag súil le bronntanas iontach lá Nollag ach, i mbliana, ní bronntanas a fhaigheann sé ach fírinne - fírinne ghruama, fhuar a mhúchann spiorad draíochtúil na Nollag ...

Briseadh croí, uaigneas, dóchas, maithiúnas, díoltas, sonas agus tuilleadh ... Chomh maith le ceithre scéal is fiche atá suimiúil agus taitneamhach iontu féin, tá treoracha úsáideacha sa leabhar seo don mhac léinn maidir le scríobh agus pleanáil scéalta.

Léigh sliocht as an leabhar

Praghas: €8.00

Léirmheas

Na Lucha ag Rince, le Micheál Ó Ruairc The Evening Echo

DÉAGÓIRÍ meisciúla, James Bond, ceol, briseadh croí, cairde, Van Morrison agus an Ardteist!

Bailiúchán de 24 scéalta comhaimseartha, dírithe ar mhic léinn na hArdteiste, chomh maith le treoracha úsádieacha maidir le scríobh agus pleanáil scéalta. Is cinnte gur mór an chabhair agus an taitneamh a bheidh le fáil ag an mac léinn agus an gnáthléitheoir as.

‘Kerry author’s inspiring another new generation’, The Kingdom, 8 September, 2009

KERRY author Mícheál Ó Ruairc will attempt to guide an inspire a whole new generation of writer with new book Na Lucha ag Rince.

It is designed to help Leaving Cert students and it give practical guidelines to improve their writing skills for the creative writing element of the Irish exam.

“The days of our youth are the days of imagination,” says author and educator Ó Ruairc.

“There aren’t many opportunities for students to use their imagination and creativity in an exam situation but there is one small window.

“Students are asked to write a story based on a phrase or a proverb. It’s the one opportunity they get to express their creativity without having to rely on facts and figures to back them up,” he added.

Originally from Cloghane Brandon on the Dingle Peninsula, Ó Ruairc has lived in Dublin for a number of years and he has dedicated much of his life to writing and teaching and is currently working as a part-time teacher in the Educational Institue in Dublin.

He has published three collections of poetry to date as well as nine novels. His first collection of short stories for adults, Daoine a Itheann Daoine, is due for publication in the coming month.

Na Lucha Ag Rince by Mícheál Ó Ruairc is available now at www.cic.ie and in bookstores around the country.

Irish Book of the Month, Woman’s Way, September 29, 2009Na Lucha ag Rince by Mícheál Ó Ruairc

It’s ‘back to school’ time and Cló Iar-Chonnacht publishers have launched a new collection of short stories for secondary school students. As well as 24 new short stories written in straightforward Irish, this book gives useful tips and guidelines for young writers on planning and writing stories in Irish.

Tá sé in am na scoile arís agus tá bailiúcháin de ghearrscéalta seolta ag na foilsitheoirí Cló Iar-Chonnacht atá dírithe ar scoláirí meánscoile. Chomh maith le 24 gearrscéal atá éadrom agus taitneamhach iontu féin, tá treoracha sa leabhar seo do scríbhneoirí óga agus scéalta á bpleanáil agus á scríobh acu.

Comhairle do scríbhneoirí óga SAOL, Deireadh Fómhair, 2009, Colm Ó Torna

Tá cara sa gcúirt ag scoláirí idirbhliana agus ardteiste i mbliana i Mícheál Ó Ruairc, údar an leabhair nua Na Lucha ag Rince atá foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht (www.cic.ie).

Bailiúchán de ghearrscéalta atá ann ina bhfuil comhairle tugtha freisin do scoláirí ag tabhairt faoin gceist cheapadóireachta ar an scrúdú ardléibhéil i nGaeilge. Tá cuid mhór dá shaol caite ag Mícheál i mbun scríbhneoireachta agus le cúrsaí oideachais agus tugann an leabhar nua seo an taithí sin le chéile ar bhealach atá soiléir agus soléite. As Contae Chiarraí ó dhú¸has do Mhícheál, ach tá cónaí air le fada i mBaile Átha Cliath agus é ag leachtóireacht go páirt-aimseartha in Institiúd Oideachais Bhaile Átha Cliath faoi láthair. Is beag deis atá ag scoláirí úsáid a bhaint as féith na samhlaíochta taobh istigh den chóras oideachais dar le Micheál, ach tá an cheist cheapadóireachta ar cheann den bheagán deiseanna atá ag an scoláire a bheith cruthaitheach. “Deirfiú don tsamhlaíocht í an óige,” a deir Mícheál. “Is iad laethanta na hóige laethanta na samhlaíochta. ‘Bíonn an óige aislingeach’ de réir an tseanfhocail agus is ionan a bheith aislingeach agus a bheith ídéalach agus samhlaíoch.”

Trí leid le scileanna scríbhneoireachta a fhorbairt.

1. Bíodh an plota agus na príomh-eachtraí forbartha san intinn sula dtosaítear ag scríobh.
2. ‘Tús maith leath na hoibre’ – faigh greim ar an léitheoir ag túß an scéil le tús láidir lán d’eachtraíocht.
3. Cruthaigh príomcharactar amháin ar a laghad – ach, ná téigh thar bheirt nó triúr phríomhcharachtairí.

• Tógtha ó ‘Na Lucha Ag Rince’ le Mícheál Ó Ruairc, ar fáil anois ar €8 ar an idirlíon ag www.cic.ie agus i siopaí leabhar ar fud na tíre.