CIC Logo

Séanna

By Cois Life, An tAthair Peadar Ua Laoghaire, Caoilfhionn Nic Pháidín

Tagairt: 9781907494642  

Gréasaí tuaithe é Séanna a dhéanann margadh leis an bhFear Dubh. Ní cheannóidh a bhfuil d'airgead ón bhFear Dubh aige suaimhneas aigne dó. Tá trí bliana déag aige sula dtagann an namhaid ar ais chun Séanna a bhreith leis. Ach tá cúnamh ag Séanna nach bhfuil an Fear Dubh ag coinne leis. 

Clasaic chanónda na Gaeilge í seo, leagan ar leith de sheanscéal idirnáisiúnta Faust, á insint i gcaint na ndaoine agus i bprós glé glan an Athar Peadar. Mórshaothar próis na hAthbheochana é, a leag bonn faoi chaint na ndaoine mar uirlis nuascríbhneoireachta. Bhí Séadna mar bhuanchompánach ag na glúnta foghlaimeoirí agus is eiseamláir stíle agus fiortail é ar dheacair é a shárú inniu féin.

Tá éileamh leanúnach ar scéal Shéanna, eagráin agus leaganacha a oireann do phobail éagsúla. Tá an t-eagrán nua-mhaisithe seo oiriúnach do léitheoirí fásta mar aon le daoine óga a bhfuil focalstór maith acu agus dúil sa léitheoireacht. Bainfidh foghlaimeoirí agus feabhsaitheoirí teanga an-earraíocht as. 

Praghas: €12.00