CIC Logo

Seoda faoi do Chosa

By Tony McNally, Gaelink

Tagairt: 9780956728326  

Is compánach é an leabhar seo do Dialann Dúlra le Tony McNally, a bhfuil an-éileamh air. An babhta seo cuireann sé gnéithe difrúla de dhúlra na hÉireann inár láthair.

Tógtha ón Réamhrá...

Deireadh Eamonn Mac Thomáis, ar dheis dílis Dé go raibh sé, go gcaillfí go leor ag lucht na hardchathrach toisc a súile bheith dírithe rompu amháin agus iad i mbun spaisteoireachta nó, go fiú, siopadóireachta, nó a leithéid. Dá n-ardófaí na súile céanna ó am go ham d'fheicfidís na hiontais i ndealbhadóireacht, in ailtireacht, i ndearthóireacht agus in ealaín. A mhalairt de chomhairle atá againn anseo ó Tony McNally agus é ag tathaint orainn ár súile a dhíriú síos agus muid cois chladaigh nó faoin tuath.

Sa leabhar álainn maisithe seo taispeánann sé ilchineálacht na nithe atá le braithstint go héasca. Molann sé go fiú roinnt treallaimh gur fiú don siúlaí breith leis nó léi agus gur féidir teacht orthu go héasca agus gan aon ghá an banc a bhriseadh - málaí plaisteacha, lámhainní rubair, scian áisiúil, peann luaidhe agus páipéar, gloine fhormhéadúcháin, ceamara fóin, ceamara digiteach agus mar sin de.

Tugtar tionscnaimh bheaga don 'eolaí' fiosrach agus luaitear na seaimpíní maidir le luas, faid aistir, aois agus 'an patrún rúnda' a bhaineann le gach sa nádúr. 'Téanam ag lorg roinnt des na patrúin rúndiamhra seo le rúin cheilte an nádúir a nochtadh.' an cuireadh a thugann sé i gcaibidil dar dteideal 'patrúin rúndiamhra.'

Praghas: €10.00