CIC Logo

Spraoi le Brí

By Eoghan Mac Cormaic

Tagairt: 06904731149931  

Is é an sprioc le Spraoi le Brí ná ciall focail agus abairtí (ainmfhocal, briathar, aidiachtaí, seanfhocal) a mhíniú gan úsáid a bhaint as na focail nó abairtí féin, agus seo a dhéanamh laistigh de 60 soicint le ponití a bhuachan le haghaidh freagraí cearta. Níl cead aisteoireacht nó frapaí a úsáid: focail agus abairtí amháin atá ceadaithe.

Sa bhosca seo: 6 phaca cárta (ainmfhocail, briathair, aidiachtaí, seanfhocail, an ginideach, 5,4,3,2,1) rialacha, dísle. 

www.cluiche.eu 

Praghas: €24.99