CIC Logo

Taoscadh an Tobair

By Coiscéim

Tagairt: 6660012170029  

Gréasán cumarsáide is ea teanga a bhaineann leis an bpobal a labhrann í. Is léir dá réir sin, gur contanam ama atá i mbeatha teanga; leanúnachas gan bhriseadh óna h-ailfe go dtína h-óiméige. Is amhlaigh mar atá sa cnuasach filíochta seo. Léiríotar tallann an fhile, í ag tumadh níos doimhne i dtobar na cumadóireachta le filíocht sofaisticiúil atá síolaithe óna dúchas aici, a cur os ár gcomhair aici. Breis le 65 dán den saibhreas traidisiúnta.

Praghas: €8.00