CIC Logo

Trasna na Bóinne

By Sáirséal agus Dill

Trasna na Bóinne, isteach i gceartlár ghluaiseacht na Gaeilge agus na saoirse, a tháinig Earnán de Blaghd. Thug sé leis an neamhspleáchas, an intinn daingean, díreach, an mhacántacht is dual don Ultach. Tá cur síos ríspéisiúil anseo ar an chaoi ar músclaíodh a shuim sa Ghaeilge agus sa Náisiúntacht, ach is ina chuntas ar a óige i gContae Aondroma is mó a cuirfear sondas. Tá léargas cruinn, an-chorraitheach sa leabhar seo ar shaol chlann fheirmeora Phrotastúnaigh sa tuaisceart, ar an chaoi a mhair siad, ar a ndearcadh i leith a gcomharsana, a meas ar an Oráisteachas, a n-amhras faoi na Pápairí... Ní ceiltear rud ar bith. 

Is sa mhacántach seo go háirithe atá tábhacht an leabhair, ansin agus sa léiriú atá ann ar phearsantacht a raibh tinochar chomh mór sin aici ar shaol na hÉireann ina dhiaidh sin. 

 

 

Praghas: €20.00