CIC Logo

Áine Uí Fhoghlú

Is as Gaeltacht na Rinne i gContae Phortláirge d’Áine Uí Fhoghlú. Tá trí chnuasach filíochta foilsithe aici, dhá úrscéilín agus scéal ficsin do dhéagóirí. Tá sí ar phainéal Scríbhneoirí sna Scoileanna agus bhí sí mar scríbheoir cónaitheach le Coiste Gairmoideachais Chill Chainnigh in 2006. Mar eagarthóir ar an iris nua do scríbhneoirí óga i nGaeilge Comhar Óg.

Tá go leor duaiseanna buaite aici, ina measc Féile Idirnáisiúnta Dhún Laoghaire/ Ráth an Dúin, Comórtas Bhéal Átha na mBuillí, Gradam Filíochta Mhíchíl Uí Airtnéide, Duais Foras na Gaeilge ag Seachtain na Scríbheoirí i Lios Tuathail agus duaiseanna ag Oireachtas na Gaeilge. Roghnaigh an Irish Times í in 2009 mar dhuine de na daoine arbh fhiú a bheith ag faire ar a cuid saothar amach anseo.

Táirgí Mór-éilimh Áine Uí Fhoghlú