CIC Logo

Clever Mind Toys

Clever Mind Toys

Cuireann Clever Mind Toys cluichí oideachasúla agus puzail ar fáil atá cliste, spraíúil agus simplí len úsáid. Spreagann na cluichí seo forbairt inchinne, cuireann siad le comhordú lámh is súl, ardaíonn siad feasacht spásúil agus forbraíonn siad scileanna réitithe fadhbanna. 

Tá na cluichí atá ag Clever Mind Toys déanta as ábhar atá ar ard-chaighdeán agus tá go leor gradam buaite acu. Tá an-tóir ag páistí, tuismitheoirí agus ag múinteoirí orthu. 

Do scoileanna, tá cluichí ag Clever Mind Toys atá feiliúnach mar acmhainní múinteoireachta, stáisiún mhata a shocrú suas do sheachtain an mhata, agus tá siad feiliúnach don mhúinteoireach STEM agus táirgí i nGaeilge. 

Don láthair oibre, tá cluichí acu atá feiliúnach chun daoine a chur ar a gcompord ag cruinnithe nó d'fhorbairt foirne agus do ranganna do dhaoine fásta agus daoine ag cur aithne ar a chéile. (Icebreaker games).

Tá an réimse cluichí comhrá atá acu simplí len úsáid agus cuireann siad daoine ar a gcompord. 

Tá na cluichí ar fad feiliúnach do theaghlaigh agus do dhaoine i ngach aoisghrúpa. Tá cluichí agus puzail acu atá feiliúnach mar chruacheisteanna do dhaoine fásta agus do dhaoine aosta. 

Táirgí Mór-éilimh Clever Mind Toys