CIC Logo

Colin J. Flynn

Tá an Dr Cóilín Ó Floinn (Colin J. Flynn) ina Ollamh Cúnta in Fiontar & Scoil na Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus ina bhall de SEALBHÚ, Lárionad Taighde DCU um Fhoghlaim agus Teagasc na Gaeilge. Tá a chuid taighde agus teagaisc dírithe ar ghnéithe éagsúla den teangeolaíocht fheidhmeach agus den dátheangachas.

Táirgí Mór-éilimh Colin J. Flynn