CIC Logo

Colm Ó Ceallaigh

Colm Ó Ceallaigh

Gearrscéalaí, úrscéalaí, scríbhneoir do pháistí, drámadóir, beathaisnéisí, taighdeoir, aistritheoir agus staraí ba ea Colm Ó Ceallaigh (1928 - 2017) arb ó Chamas dó ó dhúchas.

Cháiligh sé mar mhúinteoir sa bhliain 1949 agus chaith sé blianta ag múineadh scoile i Leitir Mealláin. D'éirigh sé as an múinteoireacht sa bhliain 1985, agus scríobh sé sraith mhaith leabhar ina dhiaidh sin.

Ina measc tá na leabhair Clann na Feannóige. Sclábhaíocht, Deoir Ghoirt an Deoraí, Meilt Mhuilte Dé agus Brídín. Foilsíodh dhá léacht leis: Gorta Mór agus Na Péin Dlíthe sa nuachtán Lá. Foilsíodh ábhar a scríobh sé san iris Feasta freisin.

Scríbhneoir soléite ba ea Colm Ó Ceallaigh agus scéalaíocht bhreá líofa is dual dá chuid leabhar.

Is í an imirce príomhthéama a chuid scríbhneoireachta, agus é go minic ag insint faoin gcineál eachtraí a bhain do na Gaeil san Oileán Úr agus i Sasana.

Ainmníodh 'Brídín' do dhuais an Irish Times agus fuair Colm The Irish Life Pensioner of the Year Award 1994.

'Stíl bhreá chraicneach tríd síos á chleachtadh ag an údar agus cumas scéalaíochta aige... saothar scóipiúil seolta saibhir é seo, an t-aicsean, an greann, an grá agus an briseadh croí fite fuaite." - Léirmheas ar 'Brídín'

Táirgí Mór-éilimh Colm Ó Ceallaigh