CIC Logo

Marion Ní Shúilleabháin

Is as Bóthar na Scrathóg, An Cheathrú Rua i gcroílár Ghaeltacht Chonamara i gContae na Gaillimhe í Marion Ní Shúilleabháin. Tá sí ag obair le RTÉ Raidió na Gaeltachta ón mbliain 1996 agus d’oibrigh sí i chuile chuid den rannóg nuachta ó shin i leith. Bhí sí ar dhuine de láithreoirí na sraithe Siamsa Scoile ar RTÉRnaG idir na blianta 2003-2006 inar tugadh cuairt ar scoileanna Gaeltachta agus ar Ghaelscoileanna le labhairt le gasúir bunscoile agus píosaí ceoil agus amhráin a thaifead uathu.

Tá cáilíochtaí tríú leibhéal aici i nGaeilge agus i Matamaitic Fheidhmeach, i Scileanna Raidió agus Teilifíse (cúrsa ar bhain sí amach an chéad áit sa rang ann), i Léann an Aistriúcháin agus sa bPleanáil Teanga. D'freastal sí ar chúrsa tríú leibhéal eile sa mbliain 2016 den teideal ‘Eagarthóireacht agus Léamh Profaí’ atá dírithe orthu siúd a bhíonn ag saothrú na Gaeilge mar mheán scríofa nó mar mheán craolta. Tá an-suim aici freisin i ngrianghrafadóireacht agus sna meáin shóisialta. Bhain sí an-sásamh go deo as leabhra Horrid Henry a aistriú go Gaeilge. Tá súil aici go mbainfidh lucht a léite an sásamh ceannann céanna astu.

Táirgí Mór-éilimh Marion Ní Shúilleabháin