CIC Logo

Siuán Ní Mhaonaigh

Siuán Ní Mhaonaigh

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair do Shiuán Ní Mhaonaigh ó dhúchas. Tá sí ina stiúrthóir ar Theastas Eorpach na Gaeilge (http://www.teg.ie), tionscadal de chuid Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad agus ina comhstiúrthóir ar an gcomhairleoireacht teanga Aistear (www.aistear.ie).  

Is comhúdar í, in éineacht le Antain Mac Lochlainn, ar an leabhar tacaíochta do scoláirí iarbhunscoile https://www.cic.ie/books/published-books/duchas-gaeilge-na-sraithe-soisearai-t1Dúchas: Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T1). 

 

Táirgí Mór-éilimh Siuán Ní Mhaonaigh