CIC Logo

An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh

By Cois Life, Tadhg Ó hIfearnáin

Reference: 9781907494895  

Nóta: Beidh an leabhar seo ar fáil ón 29 Márta, 2019 ar aghaidh. Is féidir é a cheannacht roimh ré agus seolfar an leabhar amach chugat nuair a thiocfaidh sé isteach. 

This book aims to introduce Irish-language students to the study of sociolinguistics, research methodology and results. The essays in this book zero in on studies of the Irish language itself. 

Edited by: Tadhg Ó hIfearnáin

Essays by: Tadhg Ó hIfearnáin, Máire Ní Neachtain, Siobhán Ní Laoire, Noel Ó Murchadha, Peadar Ó Muircheartaigh, Iarfhlaith Watson, Helena Ní Ghearáin, John Walsh, Eoghan Mac Éinrí, Muiris Ó Laoire, Pádraig ó Duibhir, Laoise Ní Thuairisg. 

Price: €20.00