CIC Logo

The Irish Language

Sealbhú an Traidisiúin
Sealbhú an Traidisiúin By Ríonach uí Ógáin, Meidhbhín Ní Úrdail, Niamh Ní Shiadhail, Four Courts Press

Cúrsaí seachadaíochta sa chéill is leithne - idir théacsanna filíochta agus próis, cheol agus amhránaíocht, theanga agus aithris ó bhéal - is ábhar don bhfoilseachán seo.Gheobhaidh an léitheoir léargas ar leith ann ar choincheap ilchineálach an traidisiúin, ar conas mar a ghlactar...

Price: €15.00 | Reference: 9780956562845  

Cruinneas
Cruinneas By Antain Mac Lochlainn, Cois Life

This is a guide in alphabetical order to some of the most common grammar and word usage mistakes that people make when writing in Irish. Written by the author and translator Antain Mac Lochlainn, this is an invaluable guide to anyone who works in translation from English to Irish. It is very useful...

Price: €15.00 | Reference: 9781907494451  

Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach
Iniúchadh ar an gCumas Dátheangach By Tamás Péterváry, Brian Ó Curnáin, Conchúr Ó Giollagáin, Jerome Sheahan, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, The National University of Ireland, Galway

Analysis of Bilingual CompetenceLanguage acquisition among young peope in the Gaeltacht.This study derives from the analysis of the current crisis in the social use of Irish in the Gaeltacht, as described in Staid Reatha na Scoileanna Gaeltachta (2005) and the Comprehensive Linguistic Study of...

Price: €20.00 | Reference: 9780957298699  

Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE
Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE By Caoilfhionn Nic Pháidín, Fionnuala Cloke, Úna Bhreathnach, Cois Life

A new study, Terminology for the European Union. The Irish Experience: The GA IATE Project was compiled by Fiontar, DCU and published by Cló Iar-Chonnacht. This study provides a comprehensive description of Irish-language terminology for translation purposes of the European Union. It is hoped that...

Price: €12.00 | Reference: 9781909367661