CIC Logo

Ceisteanna Eolaíochta

By An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, Clever Mind Toys

Tagairt: 0700461975267  

Ceisteanna Eolaíochta, cluiche cártaí

Cuir feabhas ar d'eolas eolaíochta trí Ghaeilge. Tá na cártaí seo dírithe ar eolas ginearálta eolaíochta agus tugann siad buntreoir don scoláire ar théarmaí eolaíochta trí Ghaeilge. Cé mhéid ceist a mbeidh tú in ann a fhreagairt? 

  • Feiliúnach don aoisghrúpa 6 agus os a chionn
  • Tá gá le líofacht sa nGaeilge chun an leas is fearr a bhaint as an gcluiche
  • Tá na ceisteanna roinnte ina dhá leibhéal - bunleibhéal (dath oráiste), ardleibhéal (dath gorm). 
  • Tá 112 ceist i ngach bosca 
  • Tá ceist ag barr gach cárta agus freagra ar a bhun
  • An-fheiliúnach d'obar ar thionscnaimh
  • Bealach deas spraíúil chun téarmaí agus eolas eolaíochta a fhoghlaim.
  • Feiliúnach don seomra ranga agus sa mbaile.

 

 

Praghas: €14.20