CIC Logo

Dinosaur Train Spooky Adventures

By TG4

Tagairt: 5055201822475  

Seacht gclár ar théama na Samhna den tsraith tarraingteach Traen na nDineasár. Is féidir breathnú ar an DVD i nGaeilge nó i mBéarla. Roghnaíonn tú an teanga atá uait ón gclár ag tús an DVD. 

Déanann Traen na nDineasár ceiliúradh ar an spéis atá ag páistí réamhscoile le dineasáir agus traenanna agus féachann an tsraith chun suim a spreagadh sna eolaíochtaí beatha, stair an dúlra agus pailé-ointeolaíocht. 

Traen na hOíche: Tugann Dad, Buddy agus Tiny turas speisialta ar thraen taibhsiúil oíche agus foghlmaíonn siad faoi na hainmhithe a bhíonn abhus san oíche agus tagann siad chomh fada leis an loch mór ag deireadh an turais agus téann ar thóraíocht taisce taibhsiúil faoin ngealach lán. 

Fred Iontaise: Tá Buddy, Tiny agus Don ag spraoi 'bleachtaire' agus téann siad ar thóir iontaise thart ar an loch mór. Tagann na dineasáir óga ar chnámharlach iomlán de dhineasár ón  tréimhse Iúrasach. 

Tank an Rufa: Tugann na dineasáir óga cúnamh do Tank Triceratops glacadh lena chloigeann mhór agus na buntáistí leis na rufaí atá ar a chloigeann a fheiceáil. 

Fiacla T. Rex: Nuair a thiteann fiacal ar Buddy tugann a mháthair chuig Rexville é le ceist a chur ar a chairde Tyrannosaurus chun foghlaim faoi fhiacla an T. Rex. Míníonn siad dhó go bhfásfaidh sé fiacla nua in áit na bhfiacal a bhí aige. 

Laura an Giganotosaurus: Caitheann Buddy am le Laura Giganotosaurus, dineasár mór a bhíonn ar Thraen na nDineasár go minic agus, cosúil le Buddy, is theropod ar thrí méar atá inti. Faigheann Buddy amach go maith le Laura a bheith ag breathnú ar éin freisin. 

Scéal Eireabaill: Tugann Buddy agus Tiny cúnamh le hargóint idir Morris Stegosaurus agus Alvin Allosaurus, dhá dineasár móra - ceann a bhfuil eireaball spíceach aige agus an ceann eile a bhfuil béal lán le fiacla géara aige. 

Dineasár Mór Amháin: Téánn Tiny agus Buddy ar cuairt ar chlann dineasáir ar a dtugtar Argeninosaurus, cuid de na ainmhithe talúna is mór a mhair riamh! Faigheann na dineasáir óga amach go bhfuil rudaí iontacha a bhaineann le bheith an-mhór agus go bhfuil an méid atá siad féin go maith freisin. 

 

Praghas: €14.76