CIC Logo

Liathróid Aclaíochta

By Glór na nGael

In oiriúint do grúpaí, ranganna srl, gur féidir le daoine scaradh sóisialta a chleachtadh agus aclaíocht a dhéanamh ag an am céanna. Tá 20 gníomh aclaíochta ar phainéil na liathróide. Caitear an liathróid ó dhuine go duine agus déanann an duine a bheireann gréim ar an liathróid an gníomh aclaíochta faoina (h)ordóg m.sh. síneadh na matáin ar feadh 30 soicind; scipeáil shamhlaíocht ar feadh 30 soicind; siúl ar nós portán; léimneach réalta srl.

Praghas: €17.00