CIC Logo

Liathróid Spraoi Irish Language Activity Ball

By An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, Clever Mind Toys

Tagairt: 700461437239  

Liathróid Spraoi - Irish Language Activity Ball

Uirlís foghlamtha idirghníomhach, feiliúnach do thuismitheoirí, múinteoirí, agus teireapóirí saothair agus fisiciúla. 

  • Is féidir an liathróid a úsáid i ranganna oideachas fisiciúil
  • Feiliúnach do ghrúpaí de gach cineál agus aoisghrúpa

Níl le déanamh ach an liathróid a chaitheamh, breith uirthi, féachaint faoi d’ordóg agus déan an gníomh atá scríofa ar an bpainéal atá istigh faoi d'ordóg. 

Is féidir an cluiche a imirt ag bunleibhéal nó ag ardleibhéal 

Bunleibhéal:  Déan an gníomh atá faoi d'ordóg.
Ardleibhéal:   Déan an gníomh agus pléigh é.

Céim eile:  Aithin an briathar seo agus cuir é in abairt eile.

Dúshlán:  Déan an gníomh cúpla uair ar feadh tréimhse atá socraithe

Praghas: €14.95