CIC Logo

Spraoi le hUimhreacha

By Glór na nGael

Sa bhosca seo baineann na cluichí cártaí le huimhreacha: is gléas iontach iad na cluichí le Gaeilge a mhúineadh do na himreoirí. I bhfoirm uimhreacha agus i bhfoirm focal tá raon uimhreacha in úsáid: am an chloig, airgead, maoluimhreacha, uimhreacha pearsanta agus dátaí na bliana.

Tá 3 bhealach leis an gcluiche "Spraoi le hUimhreacha" a imirt

1. An tSeanchailleach

Tá an cluiche seo bunaithe ar "Old Maid". Is féidir é a imirt le beirt nó níos mó. Bain cárta amháin amach ón bpaca. Níl cead ag aon imreoir féachaint ar an gcárta a baineadh amach: sa phaca de 51 cárta níl ach cárta amháin a mheaitseálfaidh leis agus sin an tSeanchailleach.

Bogann an cluiche ar deiseal timpeall an boird, piocann imreoir cárta amháin ón imreoir roimhe, ag iarraidh péire a mheaitseáil. Leanfaidh an cluiche ar aghaidh go dtí nach mbeidh fágtha ach cárta amháin i lámh imreora éigin. Caillfidh an t-imreoir sin an cluiche sin toisc go meaitseálfaidh an cárta sin leis an gcárta a bheidh i bhfolach — an tSeanchailleach.

2. Éisc san Fharraige

Tá an cluiche seo bunaithe ar ar "Fishes in the Sea". Cuirtear na cártaí ina luí ar a n-aghaidh ar bord nó ar úrlár agus spréitear iad. Bogann an cluiche ar deiseal, piocann imreoir cárta amháin agus ansin cárta eile. Más ionann an dá chárta is féidir leis an imreoir iad a choinneáil. Murab ionann an dá chárta cuireann an t-imreoir na cártaí ar ais ar an mbord. Beidh an cluiche críochnaithe (1) nuair a bheidh na cártaí uile imithe, nó (2) tar éis méid áirithe ama nuair a déanfar cuntas ar líon na gcártaí atá ag gach imreoir, ach sa dá chás is é an buaiteoir an duine ag an bhfuil an líon is mó cártaí.

3. Léim

Tá an cluiche seo bunaithe ar "Snap". Roinntear na cártaí uile ar na himreoirí. Ansin bogann an cluiche ar deiseal timpeall an bhoird, imreoir i ndiaidh imreora ag cur cárta sa lár gan féachaint air. Chomh luath agus atá péire eile le feiceáil, is gá "Léim" a bhéiceadh. Is é an chéad duine a bhéiceann "Léim" a thógfaidh na cártaí sa lár. Beidh an cluiche críochnaithe (1) nuair a bheidh na cártaí uile imithe, nó (2) tar éis méid áirithe ama nuair a déanfar cuntas ar líon na gcártaí atá ag gach imreoir, ach sa dá chás is é an buaiteoir an duine ag an bhfuil an líon is mó cártaí.

Praghas: €14.75