CIC Logo

Foghlaimeoirí Fásta » Gramadach

Graiméar an Draoi
Graiméar an Draoi

Leabhar tarraingteach cuimsitheach é seo ina gclúdaítear na mórghnéithe de ghramadach na Gaeilge. Tá na rialacha gramadaí mínithe ann, mar aon le neart samplai agus ceachtanna.Cleachtadh a dhéanann máistreacht agus tá na céadta ceacht ann le cabhairt a thabhairt do na daltaí dul i...

Praghas: €10.50 | Tagairt: 9781845360504