CIC Logo

Naíscoil » Leabhair Acmhainne do Mhúinteoirí

Cúnamh
Cúnamh By Forbairt Naíonra Teo.

Tá go leor eolais, sainscileanna agus saintuiscintí riachtanach le dul i mbun cúram agus oideachas luathóige ar bhonn gairmiúil. Nuair is luath-thumoideachas agus cúram trí mheán na Gaeilge atá i gceist is mó fós an t-ualach foghlama.Thosaigh Forbairt Naíonraí Teo. (An Comhchoiste...

Tá an táirge seo as cló faoi láthair.

Bróga Nua
Bróga Nua By Forbairt Naíonra Teo.

100 Rann agus Amhrán Gaeilge, roinnte de réir téamaí agus le aistriúchán Béarla agus treorach don mhúinteoir i mBéarla.Tá an leabhar feiliúnach do pháistí le húsáid iad féin sa bhaile nó le tuismistheoirí agus le haghaidh naíonraí agus ranganna na naíonáin.Cé go bhfuil an...

Praghas: €21.65 | Tagairt: 97809567237  

Bí ag Scríobh
Bí ag Scríobh By GraspIT

 Anois tá sé faighte níos éasca aiste a scríobh i nGaeilge agus an cárta seo ar láimh agat. Tugann an cárta seo treoir do thús, lár agus deireadh an aiste. Tugtar abairtí agus frásaí úsáideacha gur féidir a chur in oiriúint do pé ábhar atá faoi chaibidil san aiste.

Praghas: €4.50

Bí ag Caint
Bí ag Caint By GraspIT

 Múin Gaeilge bunúsach duit féin leis an gcárta tagartha seo ar a bhfuil bunfrásaí i nGaeilge. Clúdaítear na bunfrásaí Gaeilge ó 'Beannachtaí - Greetings' ar nós Dia Duit (Hello), Oíche Mhaith (Good night) agus Go n-éirí an bóthar leat (May the road rise to meet you) go...

Praghas: €4.50