CIC Logo

Naíscoil » Leabhair Acmhainne do Mhúinteoirí

Bí ag Scríobh
Bí ag Scríobh By GraspIT

 Anois tá sé faighte níos éasca aiste a scríobh i nGaeilge agus an cárta seo ar láimh agat. Tugann an cárta seo treoir do thús, lár agus deireadh an aiste. Tugtar abairtí agus frásaí úsáideacha gur féidir a chur in oiriúint do pé ábhar atá faoi chaibidil san aiste.

Praghas: €4.50

Bí ag Caint
Bí ag Caint By GraspIT

 Múin Gaeilge bunúsach duit féin leis an gcárta tagartha seo ar a bhfuil bunfrásaí i nGaeilge. Clúdaítear na bunfrásaí Gaeilge ó 'Beannachtaí - Greetings' ar nós Dia Duit (Hello), Oíche Mhaith (Good night) agus Go n-éirí an bóthar leat (May the road rise to meet you) go...

Praghas: €4.50

Béiríní Bríomhara Nua
Béiríní Bríomhara Nua By Spraoi

Na Béiríní ar fáil arís - faoi dheireadh! An uair seo, tá 12 eile ar an gcúl. Bíodh seans agat níos mó cainte a dhéanamh leis na Béiríní seo mar tá nasc eadarthu. 'Tá teidí ag ithe' agus 'Tá ocras ar theidí' 'Tá teidí ag ól' 'Tá tart ar theidí' Thar barr chun forbairt cainte...

Tá an táirge seo as cló faoi láthair.