CIC Logo

Meánscoil » Leabhair Acmhainne do Mhúinteoirí

Dúchas: Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T1)
Dúchas: Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T1) By An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, Antain Mac Lochlainn, Siuán Ní Mhaonaigh

Leabhar tacaíochta agus áis ilmheán le haghaidh scoláirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge is ea Dúchas: Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T1). Tá os cionn 75 ceacht ann a chlú∂aíonn ceisteanna an tsaoil, idir mhór agus bheag. Neart gníomhaíochtaí teanga ann...

Praghas: €20.00 | Tagairt: 9781999779511  

Irish Essays Made Easy
Irish Essays Made Easy By GraspIT

Bainfidh scoláirí an-úsáid as an gcárta tagartha seo agus aistí á gcur le chéile acu don ardteist. Tá ceithre céim leis an bpróiseas:Treoir:Socraigh ar an gCINEÁL aiste atá tú le scríóbh. An AISTE, DÍOSPÓIREACHT, nó ÓRÁID a bheidh ann? Déan cinnte go dtuigeann tú an brí...

Praghas: €4.50 | Tagairt: 978-1-908962-06-5  

Irish Verbs Made Easy
Irish Verbs Made Easy By GraspIT

Foghlaim na briathair Gaeilge ag baint úsáide as an gcur chuige uathúil seo ar an gcárta áisiúil seo. Tá briathair ar nós plandaí! Díreach mar atá fréamh agus bláth ar phlanda tá fréamh agus deireadh ag na briathair i nGaeilge. Le briathar a chur le chéile i nGaeilge ní mhór dúinn...

Praghas: €4.50

Bí ag Scríobh
Bí ag Scríobh By GraspIT

 Anois tá sé faighte níos éasca aiste a scríobh i nGaeilge agus an cárta seo ar láimh agat. Tugann an cárta seo treoir do thús, lár agus deireadh an aiste. Tugtar abairtí agus frásaí úsáideacha gur féidir a chur in oiriúint do pé ábhar atá faoi chaibidil san aiste.

Praghas: €4.50