CIC Logo

Fad Saoil Ciogal Amhráin Song Cycle

By Joe Steve Ó Neachtain, Johnny Óg Connolly

Tagairt: 5391524053203  |  Alt: JOC003CD

Tá na hamhráin ar fad sa gciogal seo tógtha ón gcnuasach filíochta Fad Saoil, le Joe Steve Ó Neachtain. Chum mé an ceol i 2017 agus, le cúnamh ó Dheirdre Nic Chonaonaigh, bhunaigh mé féin agus Aisling Ní Neachtain Cór Óige Chois Fharraige in Aibreán 2017 chun an ciogal a fhoghlaim. Tháinig muid le chéile chuile choicís chun oibriú air. An sprioc a bhí againn ná an ciogal a chasadh ag Éigse an Spidéil i mí an Mhárta 2019. De bharr díograis agus talúna na ndaoine óga seo as ceantar Chois Fharraige, in éineacht le Bríd Treasa Ní Ghaoithín as an gCeathrú Rua, d'éirigh linn an aidhm a bhaint amach. Go gairid roimh na hÉigse tháinig Pádraig Ó Dubhghaill agus Luisne Ní Neachtain i gcabhair orainn le tionlacan ceoil a chur leis na hamhráin. Chuaigh an ciogal amhráin go mór i bhfeidhm ar dhaoine oíche na hÉigse agus cheap muid go mba mhór an peaca gan é a thaifead tar éis an méid oibre agus ama a thug chuile dhuine dhó. Mo bhuíochas do thuismitheoirí na bhfonnadóirí óga a thug cead dóibh a bheith páirteach sa togra agus dár ndóigh don laoch é féin, Joe Steve, a bhí agus atá sásta áilleacht saibhreas a chuid filíochta a roinnt linn. 

Tá CD agus leabhrán san áireamh san albam seo agus téacs na ndánta ag dul le gach traic agus nóta beag i mBéarla ag dul le gach dán sa leabhrán ina ndéantar cur síos ar chomhthéacs gach dán.

Nóta ón bhFile 

Is minic a smaoiním gur gruama an saol a bheadh againn murach a dtugann ceoltóirí agus amhránaithe agus lucht ealaíona fré chéile de phléisiúr intinne dhúinn. Bhí sé de ádh ormsa a bheith i láthair i Seanscoil Sailearna nuair a chuir an grúpa óigeanta an ciogal os comhair an phobail den chéad uair. Ba léir óna gártha molta a tháinig ón lucht éisteachta go raibh muid ar fad tar éis a bheith i láthair ag ócáid fíorspeisialta. Ba dheacair a chreidiúint gur déágóirí a bhformhór. Iad cumasach ag oibriú go stuama le ceoltóirí, le amhránaihte agus le léiritheoirí a bhí beagán níos sine. Ní tharlaíonn sé gan dílseacht tuismitheoirí agus múinteoirí, a chuireann a gcroí is a n-anamh isteach san obair. 

Deirtear gur cheart do chuile dhuine a marc a fhágáil ar an saol le pé ar bith talann a bhronn Dia orthu. Níl an grúpa seo ach i dtús a saoil ach tá a marc fágtha go follasach acu cheana fhéin. Is mór an ónóir don taobh tíre iad agus is mó fós an onóir dúinn go bhfuil cumadóir ceoil chomh cumasach le Johnny Óg Connolly ag roinnt an bhua atá aige le pobal na hÉireann fré chéile. - Joe Steve Ó Neachtain 

Praghas: €14.76