CIC Logo

Seoladh leabhar ag Scoil Gheimhridh Chumann Merriman

Book launch at the Cumann Merriman Winter School Monday, 15th January, 2018

Seolfaidh Liam Ó Dochartaigh dhá leabhar nua atá foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht ag Scoil Gheimhridh Chumann Merriman. Is iad na leabhair a bheidh á seoladh ná Aois na hÓige: Díolaim Próis is iad Aisling Ní Dhonnchadha agus Máirín Nic Eoin a roghnaigh, agus an leabhar Úrscéalta na Gaeilge atá in eagar ag Ronan Doherty, Brian Ó Conchubhair agus Philip O'Leary. 

Seolfar na leabhair ag ócáid in Óstán an Old Ground, Inis, Co. an Chláir ar an Satharn, 27 Eanáir ag 12.30 i.n. mar chuid d'imeachtaí Scoil Gheimhridh Chumann Merriman. 

Aois na hÓige: Díolaim Próis
Aisling Ní Dhonnchadha agus Máirín Nic Eoin a roghnaigh 
Cló Iar-Chonnacht a d'fhoilsigh. 
Clúdach bog, €15

Cén léargas a thugann nualitríocht na Gaeilge dúinn ar eispéireas na hóige in Éirinn? An bhfuil sainghnéithe ar leith de scéal an pháiste a léiriú sna foinsí Gaeilge? Is éard atá sa díolaim seo ná cnuasach saibhir d'ábhar próis ó fhoinsí ilghnéitheachacha dírbheathaisnéise agus ficsin a roghnaíodh chun solas a chaitheamh ar an dá cheist seo. 

Tá cuntais ar eachtraí óige anseo ó na mórcheantair Ghaeltachta ar fad, chomh maith le hábhar ficsin atá lonnaithe i gceantair eile tuaithe i mbailte móra agus i mBaile Átha Cliath. Feictear saol an teaghlaigh agus saol an phobail, an córas oideachais agus an córas eacnamaíoch, ócáidí sonais agus ócáidí bróin, agus an t-iomlán trí shúile an pháiste óige nó trí chuimhní cinn an duine fhásta ar thréimhse na hóige. 

Cuimsíonn ábhar na díolama raon leathan téamaí, pointí féachana agus stíleanna inste agus nochtar gnéithe de scéal na hóige nach mbíonn an oiread sin tráchta orthu i bhfoinsí oifigiúla. 

Úrscéalta na Gaeilge
Ronan Doherty, Brian Ó Conchubhair & Philip O'Leary a chuir in eagar.
Cló Iar-Chonnacht a d'fhoilsigh
Clúdach bog, €20 

Cad iad na húrscéalta is fearr, is tábhachtaí, is lárnaí sa Ghaeilge? Cad iad na húrscéalta Gaeilge ar chóir a bheith i mbéal an phobail agus i lár an aonaigh chultúrtha? Cé hiad na húrscéalaithe móra ar chóir dúinn a léamh, ar chóir dúinn staidéar a dhéanamh orthu sna hollscoileanna? 

Cad i canóin liteartha na n-úrscéalta Gaeilge san fhichiú haois? Cad iad clasaicí móra chanóin liteartha na Gaeilge? Cad is fiú canóin liteartha ar bith? 

Reáchtáladh seimineár lá go leith ar an 23 agus an 24 Aibreán 2015, i mBaile Átha Cliath, chun ceisteanna den saghas sin a chíoradh. Sé úrscéal déag a roghnaíodh ar deireadh, agus faoi chlú∂aigh an leabhair seo tá blaiseadh den mhéid a bhí le rá ina leith.

 


Aois na hÓige: Díolaim Próis
Aois na hÓige: Díolaim Próis

Cén léargas a thugann nualitríocht na Gaeilge dúinn ar eispéireas na hóige in Éirinn? An bhfuil sainghnéithe ar leith de scéal an pháiste á léiriú sna foinsí Gaeilge? Is éard atá sa...

Praghas: €15.00 Ceannaigh ›